Comentarii in cod

        // Acesta este un comentariu pe un rand

        //Acesta este un comentariu pe doua randuri
        // folosind doua comentarii de un rand
    
        /* Acesta este un comentariu
           pe mai multe
           randuri
         */

Sunt folosite pentru a documenta functionalitatea unei instructiuni sau al unui bloc de instructiuni

Exemplu

//Asta e main-ul. Punctul principal de intrare in program
public static void Main (string [] args)
{

    //Cream un intreg  a si ii dam valoarea 2
    int a =2 ;

    //Cream un intreg b si ii dam valoarea 5
    int b =5;

    //Cream un intreg suma si ii dam valoarea 0
    int suma = 0;

    /*
          Calculam pe a + b si salvam valoarea in suma
   */
    suma = a + b;

}
//Aici se termina programul

Last edited Nov 5, 2009 at 6:36 PM by winromulus, version 1

Comments

No comments yet.