Planificari lectii

Data si ora Materie lectie Bala Francisc? Catalin Uciu? Catalin Vladulescu? Albu Germy?
07.11.2009 20:00 Operatii cu fisiere X X X X
06.11.2009 23:00 Structura repetitiva - for. Operatii cu fisiere X X X

Note activitate

Data si ora Bala Francisc Catalin Uciu Catalin Vladulescu Albu Germy
07.11.2009 20:00
06.11.2009 23:00 8 6 9

Soft necesar

1) Visual Studio 2008 Team System Team Foundation
2) Visual Studio 2008 Service Pack 1
3) Tortoise SVN pentru 32bit
4) Skype
5) TeamViewer

Last edited Nov 7, 2009 at 5:42 PM by winromulus, version 11